Nationale Politie hoofdsponsor van opensource-spraakherkenning

Sinds januari 2016 wordt een deel van de kosten voor de ontwikkeling van modellen en tools gedragen door de Nationale Politie als onderdeel van het project NLSpraak. NLSpraak is een samenwerking tussen de Nationale Politie en de Universiteit Twente.

Nationale Politie

De dagelijkse praktijk van het politiewerk wordt deels gekenmerkt door veel administratieve taken waarvoor de specifieke kennis van een agent niet altijd nodig is. Denk hierbij aan het uitwerken van verhoren, taps, of interacties met burgers. De Nationale Politie kijkt continu naar manieren om politiemensen zoveel mogelijk te ontlasten van administratieve taken zodat ze zich kunnen concentreren op hun kerntaak: het ondersteunen van burgers en het vangen van boeven.

Automatische spraakherkenning is een technologie die de potentie heeft een deel van de administratieve taken te versnellen en in de toekomst mogelijk zelfs geheel over te nemen. Binnen het project NLSpraak werken de Nationale Politie, de PolitieAcademie, en de Universiteit Twente samen aan een systeem waarin spraakherkenning wordt ingezet ter ondersteuning van de normale politietaken. Hierbij gaat het om tools en modellen die zoveel mogelijk zullen worden vrijgegeven voor algemeen gebruik.

Universiteit Twente

Er is al langere tijd een goede samenwerking tussen de Politieacademie en de Universiteit Twente in het kader van projecten als Let Him Speak en Avatar. Spraakherkenning wordt daarnaast ingezet in meerdere toepassingen van interactie tussen mens en robot of virtuele mens, zoals Aria Valuspa, en R3D3. Dankzij de samenwerking met de Nationale Politie komt meer materiaal en expertise beschikbaar om eigen modellen te trainen die spraakherkenning in verschillende relevante scenario’s naar een hoger plan kan tillen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *